Apostile | Rohas Translations

World languages, every language is a world…


Apostile


Vă oferim servicul de apostilare și supralegalizare a documentelor dumneavoastră la prețuri competitive.

Biroul nostru de traduceri vă ajută să obtineti apostila de la oricare din autoritățile competente în acest scop în România: Prefectură, Tribunal și Camera Notarilor.

O traducere legalizată va putea fi apostilată doar dacă originalul actului tradus este, de asemenea, apostilat sau legalizat corespunzător.
IMPORTANT: Apostilarea constă în aplicarea de către autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga a unei ştampile (Apostila) pe actele oficiale emise în ţara respectivă şi care urmează a fi prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Nu pot fi apostilate în România acte emise în alte state.

Pentru o estimare a termenului de predare în cazul procedurilor complete de apostilare / traducere / legalizare/supralegalizare, vă rugăm să ne contactați direct. Pentru estimare a costului contactați-ne direct sau trimiteți-ne documentul prin email.